Murzasichle, widok na Tatry
17 grudnia: temperatura: -1 -12˝C
ciśnienie: 1023 hPa, wiatr: 3 km/h pnocny, warunki biometeorologiczne: obojtne
Apteka dyżurnaa: Zakopane Kamieniec 5, tel: 18 206 80 56

Program dla przedsiębiorców

[ dodano: 23.05.2007 ]
Projekt "Vabank", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. w partnerstwie z Tatrzańską Izbą Gospodarczą. Ma on na celu wsparcie osób chcących założyć działalność gospodarczą poprzez organizację szkoleń, opiekę indywidualnego doradcy oraz pomoc finansową – beneficjenci ostateczni mogą liczyć na kwotę do 20 tys. PLN w formie dotacji inwestycyjnej, a także wsparcie pomostowe. W rezultacie projektu powstało 14 mikroprzedsiębiorstw, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego Podhala.
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, jako instytucja odpowiedzialna za przeciwdziałanie bezrobociu, dużą wagę przykłada do promocji przedsiębiorczości. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych powiat tatrzański jest klasyfikowany w czołówce powiatów województwa małopolskiego. Jednakże w ostatnich latach pojawiły się niepokojące tendencje, objawiające się niskim wskaźnikiem przyrostu nowych podmiotów gospodarczych na terenie powiatu. W rezultacie analizy, jako główne czynniki powodujące to zjawisko, wskazano zarówno brak wiedzy dotyczącej praktycznych wskazówek co do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niewystarczające zasoby finansowe, konieczne do stworzenia własnego przedsiębiorstwa. Działania przewidziane w projekcie "Vabank" będą stanowić jeden z czynników stymulujących postęp ekonomiczny i społeczny powiatu tatrzańskiego, a powstałe w jego wyniku mikroprzedsiębiorstwa staną się silnymi podmiotami gospodarczymi - pozytywnie wpływającymi zarówno na lokalny rynek pracy jak i na konkurencyjność naszego regionu. Dzięki tej inicjatywie Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem wspomoże przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcze osoby z Podhala, stwarzając im szanse i możliwości zostania lokalnym liderem przedsiębiorczości Projekt Vabank jest przedsięwzięciem o charakterze nowatorskim. Jego innowacyjność polega przede wszystkim na wprowadzeniu nowej formy promocji przedsiębiorczości wykraczającej poza dotychczasową działalność publicznych służb zatrudnienia. Ponadto na uwagę zasługuje również bliższa współpraca urzędu pracy z organizacją zrzeszającą pracodawców, co gwarantuje większą efektywność podejmowanych działań poprzez powstanie tzw. "efektu synergii".
Projekt Vabank jest realizowany przez zespół w składzie:
§ Bartłomiej Szczerba – koordynator projektu
§ Marta Hołub – specjalista ds. organizacji i monitoringu
§ Jacek Dyka – indywidualny doradca
§ Danuta Brenkus – księgowość projektu

tekst: Bartłomiej Szczerba, zdjęcia: Piotr Kyc
Murzasichle | historia | kultura i sztuka | galeria | komunikacja | wycigi narciarskie | handel i usugi | gastronomia | mapka | aktualnoci | kontakt
Murzasichle noclegi: Pensjonaty | Orodki wypoczynkowe / Domy wczasowe | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Willa | Wynajem domkw
© Murzasichle 2003 - 2011
Valid HTML 4.01! Informacje RSS z Murzasichla