Murzasichle, widok na Tatry
11 grudnia: temperatura: -2 -4˝C
ciśnienie: 1012 hPa, wiatr: 12 km/h poudniowo-zachodni, warunki biometeorologiczne: niekorzystne
Apteka dyżurnaa: Zakopane Kamieniec 5, tel: 18 206 80 56

Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska

[ dodano: 9.10.2015 13:58:06 ]
Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczów będzie jednym z ostatnich wydarzeń w ramach obchodów Roku Witkiewiczów. Wydarzenie będzie miało na celu przypomnienie znanych faktów z biografii i twórczości Witkiewiczów. Będzie zarazem próbą wydobycia mniej znanych, czy wręcz nieznanych szczegółów z życia twórców. W programie znalazły się również tematy poruszających związki obu artystów z Janem Witkiewiczem Koszczycem. Obrady odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy ul. Chałubińskiego 42. Zapraszamy. Wstęp wolny. Program środa 14 października 2015 11:00 - 11:15 - powitanie i otwarcie konferencji 11:15 - 13:00 - sesja I I. Obraz świata w twórczości Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów w perspektywie dyskursów ponowoczesnych: interpretacje kulturowo-filozoficzne, historiozoficzne i artystyczne 1. prof. Teresa Pękala (UMCS): Dwóch Witkiewiczów - dwa modernizmy 2. dr Maciej Jarzewicz (IS PAN): Koncepcje postępu i upadku sztuki w pismach Witkiewiczów 3. Jan Gondowicz (Instytut Witkacego): W ciemnościach burych psychicznej wietrznej trąby. Pa-ragone sztuk i kultur u Witkiewiczów Ojca i Syna 4. prof. Lech Sokół (IS PAN, IW): Wspólne lektury Ojca i Syna 5. prof. Marta Skwara (US): Kiedy Syn zaczynał mówić tak jak Ojciec 6. doc. dr inż. Marek Średniawa (IW): Witkacy i Themersonowie - sztuka filozofią podszyta 7. Stefan Okołowicz (IW): "Anioł i syn". Trzydzieści lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów 13:00 - 13:15 - przerwa kawowa 13:15 - 14:00 - dyskusja 14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa (we własnym zakresie) 15:00 - 16:45 - sesja II II. Recepcja Witkiewiczów za granicą, twórczość w przekładach 1. Hendrik Lindepuu, Estonia - Dorpat (Wydawnictwo Hendrik Lindepuu): Nie tylko Witkacy. Polska literatura w Estonii 2. dr hab. Andriej Bazylewski (Rosja, Moskwa - Wydawnictwo "Wahazar"), Witkacy jako pa-tron: praktyka wydawnictwa "Wahazar" 3. dr Ladislav Volko (Słowacja, Uniwersytet św. Cyrila i Metodiego Trnava): Wariat i zakonnica z dwuglowym cielęciem w małym dworku na Orawskim Zamku i jak Jurkovič z Witkiewiczem... - różnice i podobieństwa 4. Elżbieta Grzyb (UW, Szkoła Języków Obcych), Czy Bałandaszek i Balandash to ten sam boha-ter. Problemy związane z przekładem dramatów S. I. Witkiewicza na język angielski III. Kobiecość i cielesność w sztuce Witkiewiczów w refleksjach filozoficznych i kulturowych 1. Natalia Anna Michna (UJ), Witkiewiczowskie femmes fatales. Kobiecość w sztuce XX wieku według Stanisława Ignacego Witkiewicza 2. Justyna Staroń (KUL): Kobiety w życiu Stanisława Witkiewicza. Glosy do listów 3. Magdalena Jarnotowska (UŁ): Rytuały cielesne Jadwigi i Stanisława Ignacego Witkiewiczów [komunikat] 16:45 - 17:00 - przerwa kawowa 17:00 - 18:45 - sesja III IV. Przyjaźnie, spotkania genealogie (cz. 1) 1. Elżbieta Witkiewicz-Schiele, rodzina Witkiewiczów, Nie tylko Witkiewiczowie... Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów od Syberii po Zakopane 2. dr Maciej Pinkwart (wyst. ind.): Zakopiańskie szlaki Witkiewiczów 3. dr hab. Jerzy M. Roszkowski (MT), Witkiewiczowie - Piłsudscy. Wzajemne relacje 4. Lesław Dall (MT), Ziuk i Kochany Drogi Wujaszek, czyli Józef Piłsudski i Stanisław Witkiewicz 5. dr Marek Kochanowski (UwB): Obraz nowoczesnego świata w późnej twórczości Andrzeja Struga i w wybranych utworach Witkacego. Ścieżki wspólne 6. Maciej Krupa (Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości") Narty to jednak coś 7. prof. Wojciech Kosiński (PK): Wkład Witkiewiczów - Ojca i Syna - w kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem stylu zakopiańskiego 18:45 - 19:15 - dyskusja 15 października 2015 (czwartek) 9:00 - 10:30 - sesja IV V. Gościnny blok literacki 1. Wiesław Aleksander Wójcik (CBG PTTK w Krakowie): "Na przełęczy" Stanisława Witkiewicza w wielkich syntezach literatury polskiej 2. dr Jakub Żmidziński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu): Motywy muzyczne w prozie ta-trzańskiej Stanisława Witkiewicza 3. prof. Dorota Heck (UWr): Stanisław Ignacy Witkiewicz w świetle postkolonializmu 4. prof. Małgorzata Łoboz (UWr): Zakryte Zaryte, czyli zakopiańszczyzna na styku kultur. Dygre-sje na marginesie lektury Witkacego 5. dr hab. Bogusław Bednarek (UWr): Rafała Malczewskiego "Od cepra do wariata" 10:30 - 11:15 - dyskusja 11:15 - 11:30 - przerwa kawowa 11:30 - 13:30 - sesja V VI. Witkacy - filozofia i jej pogranicza 1. prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM): Witkacy a mesjanizm 2. dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS): Wspomnienia "Ja", czyli o próbie przełamania solipsyzmu przez S. I. Witkiewicza 3. prof. Krzysztof Kościuszko (UWM): Witkacy uwikłany w spór między absolutną a relacyjną teorią przestrzeni 4. dr Magdalena Bizior-Dombrowska (UMK): "Nd. Pkl. + R. Ż. max" - Witkacego nuda "metafi-zycznego rzędu" 5. dr Maciej Dombrowski (UWr): Filozofia w przebraniu powieści. O Jedynym wyjściu Stanisła-wa Ignacego Witkiewicza 3 6. Przemysław Pawlak (IW): Przeszczep głowy i gruczołów - biocybernetyczny tryumf mechani-cyzmu w dramatach Witkacego 7. Magdalena Baraniak (UMK): Czy Witkacy stał się "eleuterystą". Spór Stanisława Witkiewicza i Witkacego o romantyzm 8. Michał Deniziak (UW): Stanisław Witkiewicz w poszukiwaniu religii żywej 13:30 - 14:00 - dyskusja 14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa (we własnym zakresie) 15:00 - 16:30 - sesja VI VII. Sztuki plastyczne 1. prof. Anna Sieradzka (UW): Stanisław Witkiewicz jako inspirator stylu zakopiańskiego w mo-dzie kobiecej czasów Młodej Polski 2. dr Anna Żakiewicz (wys. ind.): Witkiewicz czy Witkacy. Spór o autorstwo pejzażu Przedwio-śnie z kolekcji Janusza Jagmina 3. dr Małgorzata Vražič (UW): Lovrańskie pejzaże - polskie dylematy. Stanisław Witkiewicz w Lovranie 4. Magdalena Julia Staniucha (UJ): Wiatr Halny i problem Stimmungu w teorii i praktyce arty-stycznej Stanisława Witkiewicza 5. Beata Zgodzińska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku): O różnych sposobach ukazy-wania twarzy w portretach pastelowych Witkacego... 6. Paweł Polit (Muzeum Sztuki w Łodzi): Przestrzenie malarskie ciała własnego: Witkacy i Mer-leau-Ponty 16:30 - 16:45 - przerwa kawowa 16:45 - 17:45 - sesja VII VIII. Epistolografia, językoznawstwo 1. dr hab. Józef Tarnowski (UG): Edukacja i psychomachia w listach Ojca do Syna 2. dr Anna Majewska-Wójcik (KUL): Ars epistolandi Witkiewiczów okiem językoznawcy 3. dr Dorota Niedziałkowska (KUL): O potrzebie opracowania edycji epistolografii Stanisława Witkiewicza 4. ks. Henryk Paprocki (wyst. ind.): Prace nad słownikiem nazw osobowych i terminologii filozo-ficznej Witkacego [komunikat] 17:45 - 18:30 - dyskusja 16 października 2015 (piątek) 9:00 - 11:00 - sesja VIII IX. Przyjaźnie, spotkania, genealogie (część 2) 1. prof. Maria Kalinowska (UW): Mieczysław Limanowski - Witkiewiczowie. Spotkania 2. prof. Giovanna Tomassucci (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Universit di Palazzo Venera Pisa): "Wrogowie". Próba portretu Rity Sacchetto 3. Tomasz Pawlak (IW): Pawlikowscy a Witkacy w świetle listów i wspomnień 4. Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): Przyjaciel Witkiewiczów. Stefan Żerom-ski i (nie tylko) Stanisław Witkiewicz 5. Agnieszka Mancewicz (wyst. ind.): Przyszedł Staś Witkiewicz, przystojny z czarnem wąsem, zęby ma śliczne... Stanisław Ignacy Witkiewicz widziany i opisywany przez Mulę (Emiliannę) Chwistek w jej dziewczęcym pamiętniku 6. Anna Skurska (UŁ): Regulamin Firmy Portretowej "A. Strug", czyli literacka podobizna Wit-kacego w powieści Wielki dzień 4 7. Kapsyda Kobro-Okołowicz (IW): Witkacy i Zofia Chomętowska [komunikat] 8. Krzysztof Dubiński (ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, "Oficerem bojowym nie był". O oficerskich awansach Stanisława Ignacego Witkiewicza w carskiej Lejbgwardii 11:00 - 11:15 - przerwa kawowa 11:15 - 11:45 prof. Janusz Degler: prezentacja książki Krzysztofa Dubińskiego pt. Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach 11:45 - 14:30 - sesja IX X. Spory i portrety literackie, twórczość teatralna 1. prof. Tomasz Bocheński (UŁ): Figura Ojca w twórczości Witkacego 2. dr Natalia Jakubowa (Moskwa-Instytut Wiedzy o Sztuce; IBL PAN): Obraz aktorki w życiu i twórczości Ojca i Syna 3. Martyna Jastrząbek (UŁ): "Czysta Forma w poezji" a poezja w dramatach Witkacego 4. Sara Kurowska (UŁ): "Boczne furtki" w twórczości Witkacego, czyli o rozkoszy bycia poetą nieudanym 5. dr Ewa Szkudlarek (UAM): Witkacowska rudowłosa XI. Architektura 1. dr arch. Ren'te Čaupale Latvia (Rezekne University of Applied Sciences - R'zeknes augstsko-la, Faculty of Education and Design, R'zekne): Architektura jako arena manifestacji samo-stanowienia narodowego poprzez folklor 2. dr Zbigniew Moździerz (MT): Dwie koncepcje stylu zakopiańskiego. O twórczości architekto-nicznej Stanisława Witkiewicza i Jana Witkiewicza Koszczyca 3. dr Ewa Janina Sadowska (PK) Styl zakopiański poza Zakopanem 4. ks. Zbigniew Pytel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Witkiewiczowska sztuka sakralna w Zakopanem na fotografii 5. dr inż. arch. Maria Malzacher (Politechnika Śląska): Witkiewiczowska willa "Konstantynów-ka" w Zakopanem. Nieznane wątki - prawdy i mity wokół zagadnień związanych z jej atrybu-cją, historią i desygnatem nazwy 6. Bożena Błażewicz (ASP Kraków): Zakopane bez Witkiewicza [pokaz multimedialny] 14:30 - 15:15 - dyskusja 15:15 - 15:30 - zamknięcie sesji Po zamknięciu obrad wszystkich chętnych zapraszamy do Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich (filia Muzeum Tatrzańskiego, Droga na Koziniec 8), do obejrzenia wystawy Stefana Okołowicza pt. Anioł i syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów oraz do Muzeum Stylu Zakopiań-skiego im. Stanisława Witkiewicza w willi "Koliba" (filia MT, ul. Kościeliska 18) do obejrzenia wystawy Elżbiety Witkiewicz Schiele pt. Nie tylko Witkiewiczowie... Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Bec-ków, Rabowskich i Schielów od Syberii po Zakopane. Opr. Kasia Palacz
Murzasichle | historia | kultura i sztuka | galeria | komunikacja | wycigi narciarskie | handel i usugi | gastronomia | mapka | aktualnoci | kontakt
Murzasichle noclegi: Pensjonaty | Orodki wypoczynkowe / Domy wczasowe | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Willa | Wynajem domkw
© Murzasichle 2003 - 2011
Valid HTML 4.01! Informacje RSS z Murzasichla